Oferta

 

swinkaProwadzimy usługi w zakresie:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencji ryczałtowej
 • Sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS
 • Rocznych zeznań podatkowych PIT
 • Doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Obsługi kadrowo – płacowej, a w tym:
  • sporządzanie list płac
  • przygotowanie pracowniczych akt osobowych
  • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS właścicieli i pracowników
  • przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA
  • przygotowanie dodatkowych dokumentów związanych z zatrudnieniem ( umowy o pracę, świadectw pracy, itd…)
  • wypełniamy wnioski o zwrot VAT os. fizycznym, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBIORU DOKUMENTÓW  W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ KLIENTA

 

 

 Posted by at 14:07